ילדים יקרים,
לפניכם דפי עבודה לחזרה על אותיות ונושאים שונים, להנאתכם

 1. Numbers
 2. Colors
 3. B
 4. P
 5. p
 6. R
 7. W
 8. w
 9. Y
 10. Colors
 11. N
 12. n
 13. ABC Chart
 14. F
 15. f
 16. L
 17. l
 18. T
 19. H
 20. Parts of the Body
 21. Family
 22. M
 23. m
 24. G
 25. g
 26. E
 27. Game
 28. A Family Show
 29. Memory Game
 30. Bingo
 31. Z

ילדים יקרים,
לפניכם דפי עבודה לחזרה על אותיות ונושאים שונים, להנאתכם

האות L

חצר הגרוטאות

אינדיאנים קטנים

כן או לא

צבעים