THE ABC INSTITUTE

אנו מפעילים תוכניות במסגרת: גפ"ן (1239), קרב (1330), תל"ן, עמותות, יוזמות יישוביות ופרויקטים רשותיים.
מכון "ליניב" ABC הוא בעל נסיון רב בפיתוח ולמידה של תוכניות בכל רחבי הארץ בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים ובכל המגזרים.
תוכניות הלימוד מותאמות להנחיה ע"י מורי המכון המלוות בתהלכי משוב ובקרב ונתמכת בסגל הדרכה הפרוש בכל רחבי הארץ.

צוות המכון הינו צוות איכותי ומקצועי – אצלנו אין פשרות!

GROWING WITH ABC

תכנית המלווה ע"י ספר תלמיד וערכת מורה עשירה
מלמדת את הילדים על בסיס שירה, משחק, תנועה ואומנות.

לילדי גן חובה וכיתות א'-ד' 

NON READERS

תכנית למתקשים ברכישת מיומניות הקריאה והכתיבה.
באה לתת מענה וביטחון לילדים ותוך כך למידה וחידוד השפה.

לכיתות ה' ומעלה

MASTER E

תכנית חדשנית לתגבור וקידום הלמידה.

לכיתות ד' – י'

BEATLES & ABBA

תכנית לימוד דרך שירי הלהקות המוכרות והאהובות של פעם.
דרך השירה אנו לומדים אוצר מילים ויוצרים שיח על תרבויות שונות מן העבר.

לכיתות ד' ומעלה 

 

FABLES & MORE

תכנית למידה עם משלים, על בסיס שיח ומוסר השכל.
נותנת לילדים במה לפתח שיח וביטחון בשפה האנגלית 

לכיתות ז'-ט'  

דיפלומטים צעירים

התוכנית לתלמידים מצטיינים מכיתות ה' ומעלה.
בתוכנית זו יכירו הילדים את זכויות הילד ותחומי אחריותו.
תלמידים ישאלו שאלת חקר שעליה יעבדו בלמידת עמיתים.

פרויקטים יחודיים

מגוון פרויקטים ייחודיים המותאמים לצרכי הלקוח , על בסיס שירה,תנועה ויציאה מחוץ לקופסא.
הפרויקטים שלנו מבוססים על מגוון נושאי למידה, פעילות ותוצרים.

אנו מאמינים כי למידה אפקטיבית מתאפשרת רק כאשר מתקיים שילוב בין רכישת יסודות השפה החדשה לבין תהליכים רגשיים וחברתיים. אצלנו כל אחד יכול!