THE ABC INTITUTE

מפעיל את תוכניותיו במסגרת תכנית קרב, תל"ן, עמותות, יוזמות יישוביות ופרויקטים רשותיים.
מכון ABC בעל נסיון רב בפיתוח ולמידה של תוכניות בכל רחבי הארץ בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים ובכל המגזרים.
תוכניות הלימוד מותאמות להנחיה ע"י מורי המכון המלוות בתהלכי משוב ובקרב ונתמכת בסגל הדרכה הפרוש בכל רחבי הארץ.

צוות המכון הינו צוות איכותי ומקצועי – אצלנו אין פשרות!

GROWING WITH ABC

תכנית המלווה ע"י ספר תלמיד וערכת מורה עשירה
מלמדת את הילדים על בסיס שירה, משחק, תנועה ואומנות.

לילדי גן חובה וכיתות א'-ד' 

NON READERS

תכנית למתקשים ברכישת מיומניות הקריאה והכתיבה.
באה לתת מענה וביטחון לילדים ותוך כך למידה וחידוד השפה.

לכיתות ה' ומעלה

MASTER E

תכנית חדשנית לתגבור וקידום הלמידה.

לכיתות ד' – י'

BEATLES & ABBA

תכנית לימוד דרך שירי הלהקות המוכרות והאהובות של פעם.
דרך השירה אנו לומדים אוצר מילים ויוצרים שיח על תרבויות שונות מן העבר.

לכיתות ד' ומעלה 

 

FABLES & MORE

תכנית למידה עם משלים, על בסיס שיח ומוסר השכל.
נותנת לילדים במה לפתח שיח וביטחון בשפה האנגלית 

לכיתות ז'-ט'  

פרויקטים יחודיים

Vocabulary, Reality, ABC's Kitchen, Money's taxi, Classic games
הפרויקטים שלנו מבוססים על מגוון נושאים של למידה, פעילות ותוצרים.

אנו מאמינים כי למידה אפקטיבית מתאפשרת רק כאשר מתקיים שילוב בין רכישת יסודות השפה החדשה לבין תהליכים רגשיים וחברתיים. אצלנו כל אחד יכול!

Growing With Abc
התוכנית לתלמידי גן חובה, כתות א'-ד'
(מאושרת ע"י משרד החינוך)

תוכנית זו הינה תוכנית הדגל של המכון ופועלת בהצלחה למעלה מ-8 שנים, בעשרות בתי ספר. תכנית המלווה ע"י ספר תלמיד וערכת מורה עשירה. מלמדת את הילדים על בסיס שירה, משחק, תנועה ואומנות.

התכנית  מזמנת לילדים אפשרויות לאגור חוויות למידה משמעותיות תוך כדי יצירת אקלים כתתי נאות התואם את רמת ההתפתחות של קבוצת הגיל. ויוצרת הזדמנויות להתפתחות חברתית ורגשית ומציעה חוויות למידה קוגניטיביות להעשרת ידע העולם תוך כדי עידוד יצירתיות והנאה.
דפוסי מערכי השיעור
עקרונות ההוראה המרכזיים מוצגים בכל שיעור באמצעות בובת ABC.
השימוש בבובה מעניק לתלמידים את ההזדמנות למעורבות רגשית בתוך האירועים המתרחשים לאורך כל הספר.

פעילויות
התכנית מציעה מגוון רחב של משחקים, הצגות, דיאלוגים, שירים ולחנים המאפשרים לכל ילד ללמוד בדרך המתאימה לו ביותר, בהתאם ליכולות הלמידה שלו.התכנים בתוכנית:
במרכזו של הסיפור “Growing With Abc” ניצבת בובה מושכת, ידידותית, בשם ABC.
הדמות נשלחת מכוכב רחוק לכדור הארץ ללמוד את צורות החיים האנושיים על פניו. הכוכב ממנו בא ABC, שונה בתכלית מכוכב הארץ, ולכן הוא מקבל מטלה על פיה הוא צריך לחקור מספר נושאים ביניהם: מספרים, צבעים, חלקי גוף, מזון וחיות. הוא מצליח במילוי משימתו בעזרת המשפחה ה"מאמצת".
התלמידים בכתה מעורבים בלימודיו של ABC בכך שהם עוזרים לו בחקירת הנושאים, באמצעות פעילויות שונות שבסיומן נוצרים תוצרים שונים. פעילויות אלה אמורות לעזור לתלמידים להמחיש כל מה שABC לומד על פני כדור הארץ.

 

תכנית לימוד דרך שירי הלהקות המוכרות והאהובות של פעם. 

דרך השירה אנו לומדים אוצר מילים ויוצרים שיח על תרבויות שונות מן העבר.

התכנית מיועדת לכיתות ד' ומעלה

תכנית למתקשים ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה.

באה לתת מענה ובטחון לילדים ותוך כך למידה וחידוד השפה.

מיועדת כיתות ה' ומעלה.

תכנית למידה עם משלים על בסיס שיח ומוסר השכל.

נותנת לילדים במה לפתח שיח ובטחון בשפה האנגלית

מיועדת לכיתות ז' – ט'.

תכנית חדשנית לתגבור וקידום הלמידה לכיתות ד' – י'

תוכנית מבוססת טקסטים שפותחה בחברה. התוכנית חושפת את הלומדים לסוגי unseens ברמות שונות תוך צמצום פערים וקידום הלומדים מרמה מסויימת לרמה גבוהה יותר.

פרויקטים יחודיים

Vocabulary

Reality

ABC'S Kitchen

Money's taxi

Classic games

הפרויקטים שלנו מבוססים על מגוון נושאי למידה, פעילויות ותוצרים.