Welcome

"ליניב" ABC בע"מ – תוכניות העשרה, העצמה, קידום וצמצום פערים באנגלית. התוכנית עובדת בכל הארץ במגוון רב של מסגרות ושיתופי פעולה.     
תוכניות הלימוד שלנו פותחו ע"י מחלקת המחקר הייחודית של "ליניב" ABC בע"מ, והן משלבות ידע רב מתחומי הוראת אנגלית, החינוך ומדעי החברה. 
סגל ההוראה שלנו הוא מהמקצועיים והמיומנים ביותר.

התוכניות שלנו 1239, מוכרות ע"י משרד החינוך כתוכניות תוספתיות.

אנו פועלים במסגרות גפ"ן, תל"ן ותוכנית קרב.

 

אנו מאמינים כי למידה אפקטיבית מתאפשרת כאשר מתקיים שילוב בין רכישת יסודות השפה החדשה, לבין תהליכים רגשיים וחברתיים.

Made using TurboCollage from www.TurboCollage.com

הורים

הורים יקרים, זה האזור בשבילכם. כאן תוכלו למצוא מידע על חשיבות הקניית יסודות האנגלית מגיל צעיר.

תלמידים

תלמידים יקרים, זה האזור בשבילכם. כאן תוכלו להמשיך את  המשחקים, דפי העבודה, השירים ובקיצור כל הכיף שאתם עושים איתנו.

מורים

מורים יקרים, זה האזור בשבילכם. כאן תוכלו לקבל את כל המידע, המערכים, המשחקים וההכוונה.         

(אזור זה מוגן בסיסמה)